Thune Mekaniske Verksted

Thune mekaniske verksted kan spores tilbake til verkstedet som ble grunnlagt av smeden Anders Paulsen Thune i Drammen i 1815. Bedriften ble senere flyttet til Kristiania. Under ledelse av Andreas Lauritz Thune, barnebarn av grunnleggeren, begynte en storstilt produksjon av landbruksmaskiner og dampmaskiner. Thune flyttet til Skøyen i 1901. Da begynte verkstedet å produsere turbiner og lokomotiv. Blant annet ble det kjente lokomotivet Dovregubben produsert her.

Bygningene er bevart og er nå i bruk til ulik forretningsvirksomhet. Området forvaltes av Malling & Co Forvaltning AS som ønsket å formidle Thunes historie via et skilt fra Historien Bak Historien.