Søylen Eiendom

Kvadraturen er et område i sentrum av Oslo. Navnet har i nyere tid blitt benyttet på den del av byen som kong Christian VI grunnla ved Akershus Festning i 1629 etter en stor brann i 1624. Søylen Eiendom er i dag den største private eier av eiendommer i Kvadraturen. De ønsker å formidle den spennende historien til en del av sine flotte bygg. Når ble det bygd? Hvem var arkitekt? Hva har dette bygget blitt brukt til tidligere? Hvem har bodd her?

Historien Bak Historien har levert 11 skilt til Søylen Eiendom. All tekst er på engelsk for at også turister og andre besøkende skal kunne få med seg den spennende historien til disse flotte byggene.