Ringnes Bryggeri

I 1876 startet brødrene Amund og Ellef Ringnes Interessentskabet Ringnes & Co sammen med Axel Heiberg. Allerede ett år senere, den 28.november. I 1899 endret selskapet navn til Ringnes Bryggeri AS.

Ringnes har kjøpt to skilt av Historien Bak Historien.

Det ene skiltet henger på Ringnes Pub. Dette bygget var første byggetrinn og var selve brygghuset. Bygget sto ferdig allerede ett år etter etableringsåret, og den 28. november 1877 kunne Amund Ringnes brygge det første ølet i eget hus. Nederste etasje av Amunds brygghus er i dag Ringnes Pub.

Det andre skiltet henger på Ringnes Festsal. Bygningen ble oppført ca. 1878 med høyloft i 2. etasje og stall i 1. etasje hvor bryggerihestene fikk gå fritt. I dag brukes Ringnes Festsal til kurs, aktiviteter og arrangement for å bevare norsk ølkultur og øke kunnskapen om øl.

Bygget eies av Bryggeriet Eiendom