Oslo Børs

Børsbygningen ble oppført 1827-1829 etter tegninger av arkitekt Christian Heinrich Grosch. Den regnes som Norges første monumentalbygg. Bygningen ble utvidet 1909-1911. Børshagen ble anlagt tidlig på 1800-tallet og var Oslos første offentlige park.

Skiltet til Oslo Børs er todelt med en norsk og en engelsk tekst. Oslo Børs var et av de første skiltene Historien Bak Historien leverte.

Bygget eies av Oslo Børs ASA