Kleivstua

En gang gikk hovedveien mellom Bergen og Oslo forbi Kleivstua. Den bergenske kongevei, eller bare Kongeveien, ble åpnet i 1805. Men veien har sine røtter i middelalderen, Magnus Lagabøte reiste fra Oslo til Ringerike gjennom «Kroka skog» i 1276. Kleivstua ble ombygget fra seter til skysstasjon i 1807. Stedet fikk bevilling til gjestgiveri i 1822. Eieren var forpliktet til å følge folk ned den bratte Kleiva. Da veien over Sollihøgda var ferdig i 1858 fortsatte Kleivstua som turisthotell.

Kleivstua har siden 1997 blitt drevet av Kloster sitt nettverk «Det Virkelig Gode Liv». Stedet består nå av 18 hus. 11 av disse har navn fra plasser på Krokskogen. Historien Bak Historien har også levert skilt som forteller historien til disse stedene.