Grefsenkollen

Grefsenkollen sportsstue ble bygget som serveringssted av Ringnes Bryggeri. Dørene åpnet 10. mai 1927. Akebakken ble ryddet, og tømmer og materiell fraktet til toppen med hester. Veien kom først i 1930. Under krigen overtok Den tyske okkupasjonsmakten stedet og benyttet det som radio- og peilestasjon.

OverOslo-festivalen arrangeres her i juni hvert år, første gang i 2011. Skilt fra Historien Bak Historien formidler Frognerseterens historie til gjester og turgåere.

Det Virkelig Gode Liv, ved familien Kloster, kjøpte Grefsenkollen i 2008.