Oslo Kongressenter, Folkets hus

Historien til Oslo Kongressenter Folkets hus starter i 1890. Med et sterkt ønske om å bygge et forsamlingshus gikk man i gang med å samle inn midler. I 1902 ble innsatsen intensivert, og det ble skaffet kapital gjennom aksjetegning, basarer, lån og ekstrakontingent fra medlemmene av De samvirkende fagforeninger. Fra 25. september 1940 til 8. mai 1945 var Folkets Hus okkupert av tyske styrker.

1952 ble det innført en ekstrakontingent på 25 øre pr. uke for alle betalende medlemmer. Pengene strømmet inn og 1. mai 1955 ble grunnsteinen til Folkets Hus slik det i dag fremstår mot Youngstorget nedlagt.

Dette er spennende historie, både om bygget spesielt og fagbevegelsen generelt.
Eiendomssjef Terje P. Olsen ønsket å formidle noe av dette til «hvermannsen».

Bygget er et aksjeselskap hvor LO, Jern og Metall samt Sparebank 1 innehar flest andeler.