Har du noen spørsmål eller ønsker å finne historien bak bygget ditt, ta kontakt.
*
*
*
Marianne Nielsen, mobil 99621772
mail; marianne@historienbakhistorien.no